AktualitātesRokas nost no Darba likuma!

10.09.2014.

9.septembrī J.Stalidzāne piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kur skatīja Darba likums grozījumus trešajam lasījumam. Lai gan likumprojekta virzība trešajā lasījumā parasti netiek saistīta ar konceptuāliem grozījumiem, šoreiz bija citādi. Atkārtoti ir iesniegti priekšlikumi, kuri otrajā lasījumā jau bija iesniegti, izdebatēti un noraidīti. Par strīdīgajiem jautājumiem Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai un Latvijas Darba devēju konfederācijai (LDDK) bija jāpanāk abpusēja vienošanās, taču šāda vienošanās netika panākta. Saeimas komisijas sēdē piedalījās ļoti daudz LDDK pārstāvju.

Lasīt vairāk >


Eiropas pieredze

03.07.2014.

No 19.-23.maijam J.Stalidzāne bija komandējumā Tulūzā, Francijā, kur notika EPSU (Eiropas publisko pakalpojumu darbinieku konfederācijas) kongress. Tulūza tika izvēlēta par norises vietu, jo tieši te kādreiz radās pirmās arodbiedrības. Kongresā tika ievēlētas jaunas amatpersonas. Kongresā piedalījās 430 delegāti no 44 valstīm.

Lasīt vairāk >Aktualiātes

01.07.2014.

9.maijā notika LAB „Enerģija” valdes sēde, kurā tika izskatīti dažādi jautājumi. Tika saskaņots AS „Augstsprieguma tīkls” darba koplīguma projekts. Tika saskaņota 29.maija apmācību semināra darba kārtības programma, uz kurām tika aicināti arodaktīvisti no dažādām dalīborganizācijām.

Lasīt vairāk >Par Darba svētkiem veltīto informatīvo dienu 1.maijā Rīgā

23.04.2014.

ESF projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) aicina piedalīties Darba svētkiem veltītajā informatīvajā dienā 1.maijā laikā no plkst. 10:30 līdz 16:30 Vecrīgā, Kaļķu ielā 28.

Lasīt vairāk >Parakstīts jauns Latvenergo koncerna darba koplīgums

23.04.2014.

2014.gada 17.aprīlī parakstīts jaunais Latvenergo koncerna darba koplīgums. Koplīgums noslēgts starp LAB "Enerģija" un AS "Latvenergo", AS "Latvijas elektriskie tīkli", AS "Sadales tīkls", AS "Enerģijas publiskais tirgotājs". Koplīguma termiņš ir līdz 2016.gada 31.decembrim.

Lasīt vairāk >LAB „Enerģija” Padomes un Valdes darbs 2013.gadā

11.03.2014.

2013.gadā notikušas 3 Padomes un 9 Valdes sēdes. Galvenā uzmanība veltīta Latvenergo darba koplīguma noslēgšanai. Koplīguma projektu iesniedzām maija mēnesī. Notikušas vairākas darba grupas sēdes. Par daudziem jautājumiem panākta vienošanās, bet pilnībā tika noraidīta arodbiedrības prasība palielināt atvaļinājuma pabalstu par 50%. Darba koplīgums AS „Rīgas siltums” netika grozīts. Noslēgts darba koplīgums SIA „ABB”. 2013.gadā SIA „ABB” sadalījās divos uzņēmumos. SIA „ABB” saglabājās arodorganizācija un uzņēmumā darbojas darba koplīgums. Arodorganizāciju vada Andrejs Sadovskis. Daļa darbinieku strādā SIA „Industry Service Partner”, kurā arodorganizāciju vada Sandijs Ceicāns.

Lasīt vairāk >Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv