11.01.2017.

LAB ”Enerģija” būtiskākie darbi  no 01. 09.  līdz 31.12.2016.

Visa perioda ietvaros tika sniegtas konsultācijas arodorganizāciju līderiem un biedriem.

LAB ”Enerģija”  priekšsēdētājs A.Ābolinš piedalījās:

 NTSP un NTSP SDA sēdēs,  kurās tika skatīti Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotāju sociālai drošībai nozīmīgi jautājumi;

LABS Valdes un Padomes sēdēs;

LABS kongresa sagatavošanas procesos un kongresā;

Rīgas siltums, PPR,  dalīborganizāciju sapulcēs;

Arodorganizācijas Kaskāde un Austrumu reģiona arodorganizāciju rīkotajos semināros;

Sabiedrisko pakalpoju regulēšanas komisijas rīkotajā publiskajā apspriešanā par augstsprieguma tīklu tarifu projektu;

Nobeiguma sarunās par Dzelzceļa arodbiedrības dibinātās Krājaizdevu sabiedrības pakalpojumu izmantošanas iespējām arodbiedrības ”Enerģija” biedriem;

AS Augstsprieguma tīkls Padomes locekļu atlases  un AS Latvenergo Padomes locekļu atlase snominācijas komisiju darbā;

AS Latvenergo koncerna Darba koplīguma darba grupas darbā un jaunās Darba koplīguma redakcijas parakstīšanā.

LAB ”Enerģija”  priekšsēdētāja vietniece I. Sīpola piedalījās:

PINTSA sēdē;

Enerģētiķas nozares ekspertu padomes sēdē.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv