2014.g.augustā

19.augustā notika LAB „Enerģija” valdes sēde, kurā tika analizēts kā tiek risināta Mārketinga un klientu apkalpošanas centra darbinieku darba samaksa. LAB „Enerģija” valde atbalstīja darbinieku parakstīto vēstuli par to, ka darbinieku atalgojums tiks pārvērtēts, jo darba apjomi ir ļoti pieauguši, gatavojoties elektroenerģijas tirgus atvēršanai. LAB „Enerģija” valde lūdz A.Āboliņu un L.Didrihsoni piedalīties sanāksmē, ko organizēja „Latvenerog” personāla funkcijas vadība. Sarunā konkrēti risinājumi netika atrasti.

 

LBAS organizētajā Pludmales volejbola 3.posmā turpināja piedalīties divas LAB „Enerģija” komandas. 23.augustā komanda „Enerģija-1” ieguva 1.vietu. Šī komanda arī ieguva 1.vietu kopvērtējumā un ceļojošo kausu. Paldies visiem arodbiedrības biedriem, kuri piedalījās sacensībās. Īpaši liela pateicība – Aivim Dišleram, kurš organizēja komandas sacensībām.

 

Eiropas publisko pakalpojumu arodbiedrību konfederācija ir sagatavojusi materiālu par sociālā dialoga iespējām ar ES komisijām un vadību. LAB „Enerģija” sagatavos prezentāciju par šo jautājumu, ar tos tiks iepazīstināti LAB „Enerģija” aktīvisti.

 

11.septembrī notiks arodaktīva apmācības Daugavpilī Austrumu reģiona aktīvistiem.

 

27.augustā notika LBAS valdes sēde, kurā viens no galvenajiem jautājumiem bija LBAS prasības politiskajām partijām (apvienībām) uz Saeimas vēlēšanām.

 

Diemžēl uz Darba likuma 3.lasījumu Saeimā iesniegti priekšlikumi, par kuriem nav panākta vienošanās. Latvijas darba devēju konfederācija un Latvijas personāla vadīšanas asociācija iesnieguši priekšlikumus par piemaksas samazināšanu līdz 50% par virsstundu darbu un darbu svētku dienās. Šos priekšlikumus ir iesnieguši arī Reformu partijas deputāti. Tiek prasīti arī grozījumi 110.pantā „Darba līguma uzteikšana darbiniekam arodbiedrības biedram”. Darba devēji un personāla daļu vadītāji vēlas mazināt to gadījumu skaitu, kad darbinieka atbrīvošana no darba būtu saskaņojama ar arodbiedrību, kam, protams, arodbiedrības nepiekrīt. LBAS valde lēma šos priekšlikumus neatbalstīt.

 

LAB „Enerģija” pārstāvji piedalās nolikuma izstrādē par darbinieku veselības apdrošināšanu. Uz konkursu tiek virzīti divi varianti: viens – ar sporta pozīciju, otrs – bez sporta. Atkarībā no tā, ko firmas piedāvās un par kādām summām, tad arī tiks atlasīts uzvarētājs, jo kopējo summu akcionārs ir apstiprinājis.

 

Esam pieprasījuši tikšanos ar ekonomikas ministru un AS „Latvenergo” valdes priekšsēdētāju Ā.Žīguru.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv