2015.gada janvāra aktualitātes sabiedrisko pakalpojumu nozarēs par kolektīvajām sarunām

Publisko pakalpojumu starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (EPSU) sanāksmē, kur piedalījās arodbiedrību aktīvisti no 20 valstīm, galvenais jautājums bija ilgtermiņu tendences darba algu pieauguma nodrošinājums valsts sektorā strādājošiem. Galvenie jautājumi bija par minimālo algu, darba laiku, strukturālo reformu īstenošanas lietderību atbilstoši tam, kā to prasa Eiropas komisija, Eiropas Centrālā banka.

 

Austrija

Pēc diviem sarunu raundiem arodbiedrības un enerģētikas nozares darba devēji noslēdza vienošanos, kura stājās spēkā 1.februārī. 16 tūkstošiem darbiniekiem paaugstinās darba algu no 1,9% līdz 2,1%, lai straujāks pieaugums būtu zemākajām algām. Vienošanās paredz turpināt sarunas par darbu maiņās un smagiem darbiem, par darba vietu saglabāšanu.

 

Eiropā 18. februāris ir globālā diena cīņa par tiesībām un streikot. Šī aktivitāte ir uzsākta pēc tam, kad grupa darba devēju Starptautiskā konferencē 2014. gada jūlijā atteicās atzīt, ka tiesības streikot ir paredzētas  Starptautiskās  darba organizācijas konvencijā Nr. 87, ar to pašu apšaubot  gadu desmitiem izstrādātu juridisku dokumentu paketi par strādājošo tiesībām uz streiku. Konflikts jārisina Starptautiskajai darba organizācijai (SDO) un jāpaziņo š. g. maijā par rezultātu. SDO var būt nepieciešams vērsties Starptautiskajā tiesā, lai saņemtu konsultatīvu informāciju un noslēgt šo strīdu.

 

Lielbritānija

Veselības aprūpes darbinieki ietur pauzi akciju organizēšanā, kamēr notiek konsultācijas ar līderiem, lai apspriestu Veselības ministrijas jaunos priekšlikumus. Desmit arodbiedrības plānoja sākt akcijas 29.janvārī, ieskaitot streikus. Tas jau būtu trešais protestu etaps protestiem, kas sākās pagājušā gada oktobrī.

 

Šobrīd arodbiedrības pēta jaunos ministrijas priekšlikumus. Jaunie priekšlikumi paredz 1% darba algu pieaugumu visiem darbiniekiem pie esošajām darba algām. Diemžēl šis piedāvājums attiecas uz institūcijām, kas ir Anglijā, bet nav paredzēts institūcijās Īrijā, tāpēc lielākie nemieri ir Īrijā.

 

Pētījumi par stresa ietekmi uz medmāsu darbu parāda, ka stresa dēļ saslimstība medmāsām ļoti paaugstinājusies divus pēdējos gadus. Skaitļi rāda, ka slimību dēļ, kuras radušās palielināta stresa ietekmē darba laika zudumi palielinājušies visā valstī par 17%, bet Londonā 27%, 34% Skotijā. Kopā ar darba vietu strauju samazināšanu, resursu iesaldēšanu un pacientu skaita palielināšanos noved pie tā, ka daudzas medmāsas ir spiestas strādāt virsstundas, ļoti smagos darba apstākļos. Tas pierāda, ka darba devējiem arī tas maksā vairāk kā 400 miljonu sterliņa mārciņu (535 miljoni €) gadā.

 

Kosova

EPSU nosūtīja atbalsta vēstuli atbalstot Kosovas arodbiedrību FSSHK. Šī arodbiedrība pievienojas vispārējam streikam citos sabiedrisko pakalpojumu sektorā streikojošajiem, kuri protestē pret to, ka valdība nepilda ģenerālvienošanos par darba samaksu.

 

Spānija

Eiropas Savienības Sociālo lietu komiteja bija spiesta piekrist, ka Spānijā ir pieļautas arodbiedrību tiesību rupji pārkāpumi, kurus atklāja darba grupa. ES komiteja piekrita, ka tiek rupji pārkāpta ES Sociālā harta attiecībā uz biedrošanās brīvību, tiesības uz streiku, par minimālās algas līmeni, virsstundu apmaksu, darba laiku ievērošanu, tiesībām uz atvaļinājumu un brīdinājuma termiņiem, atbrīvojot darbiniekus.

 

Kopumā ES komiteja atzīmēja 7 Spānijas valdības pieļautos pārkāpumus attiecībā pret ES sociālo hartu. Tika izteikta piezīme arī par to, ka valdība nedeva pietiekoši informācijas, lai atklātu visus pārkāpumus un pieņemtu galīgo lēmumu.

 

Šveice

Šveices arodbiedrības veikušas pētījumu un iesniegušas ziņojumu par to, ka pensionāres sievietes, kuras strādājušas municipalitātes institūcijās nevar izdzīvot ar vienu pensiju. 7 no 10 pensionārēm saņem par 430 € mazāk kā vīrieši pensionāri. Tika apkopoti dati par 150 000 pensionāriem, kuri strādājuši municipalitāšu institūcijās. Arodbiedrības pārliecinātas, ka ātri jāpieņem mēri, lai paaugstinātu sieviešu darba algu, lai turpmāk būtu mazāka pensiju starpība.

 

Francija

Francijas ātrās palīdzības mediķi panāca vienošanos par darba laiku, kas ir vēsturiska, jo sarunas notika 14 gadus. Vienošanās stājās spēkā jūlijā un uzliek darba stundu skaita slieksni 39 stundas nedēļā, ilgāk ārsts nedrīkst strādāt ar pacientu. No 39 stundām līdz 48 stundām viņi var veikt tikai administratīvus darbus, vai piedalīties sanāksmēs. Par šīm stundām papildus jāmaksā. Darbs līdz 60 stundām nedēļā pieļaujams tikai uz brīvprātības principa un par tām jāmaksā vēl papildus.

 

Norvēģija

Norvēģu arodbiedrību konfederācijas apvienojās nacionālā-politiskā streikā 28.janvārī, lai protestētu pret valdības vēlmi mainīt vairākas normas darba likumdošanā. Bez streika arodbiedrības organizēja demonstrācijas visās pilsētās valstī.

 

Arodbiedrības noraizējušās par četrām būtiskām izmaiņām:

- pazemina aizsardzības normas darbiniekiem, kuriem noslēgti terminētie līgumi,

- cenšas palielināt virsstundu skaita limitu,

- darbs svētdienās pielīdzināts vienkāršai darba dienai,

- cenšas aizliegt kolektīvās prasības tiesā, arodbiedrībām tiesības iesniegt tikai individuālās prasības par biedriem.

 

Nīderlande

Nīderlandes arodbiedrības guva nopietnu uzvaru tiesā pret sociālo dempingu. Transporta un loģistikas darbinieku arodbiedrība FNV guva panākumus tiesā, lai noslēgtu nozares vienošanos par ungāru autovadītājiem, kuri strādā Holandes kompānijā. Holandes kompānija izmantoja savu ungāru filiāli, lai noslēgtu līgumus ar ungāru autovadītājiem, kuri pēc tam devās darbā uz Nīderlandi ar ungāru mašīnām un saņēma ungāru atalgojumu.

Eiropas transporta darbinieku federācija augstu novērtēja šo uzvaru. Tika konstatēts, ka Direktīva par komandētajiem darbiniekiem netiek pilnībā ievērota nozarē, kaut gan tā nodrošina pret sociālo dempingu.

 

Vācija

Vācijas arodbiedrību reģionālo organizāciju apvienība  pieprasa darba algu paaugstināšanu par 5,5%, bet ne mazāk kā 175€ , šī ir galvenā prasību norma. Ja noslēgs šādu vienošanos, tad no tā iegūs 800 000 darbinieku valsts sektora uzņēmumos. Ieguvēji būs arī 1,2 miljoni valsts ierēdņu. Arodbiedrības vēl pieprasa, lai darba samaksa būtu jauniešiem, kuri ir praksē un lai viņiem pienāktos apmaksāts atvaļinājums. Prasībās tiek prasīts, lai praktikantiem garantē darbu pēc mācību beigšanas.

 

Beļģija

Beļģijā Starptautisko pakalpojumu arodbiedrība organizēja kopēju demonstrāciju pret stingrās taupības ekonomiku. Demonstrācijā piedalījās 2 tūkstoši strādājošo no trijām arodbiedrībām. Akcija notika pie Labklājības ministrijas, kura risina arī pensiju jautājumu. Demonstranti tikās ar ministru, kurš joprojām uzskata, ka pensiju samazināšana jāturpina. Ja neizdosies panākt nekādu progresu sekos akcijas, kas iesaistīs daudz vairāk cilvēku.

 

Ungārija

Ungārijā valsts sektorā strādājošajiem algas iesaldētas 5 gadus. Kultūras darbinieki cietuši vēl vairāk, jo viņu algas nepieauga no 2002. gada, tāpēc viņu arodbiedrība organizēja demonstrācijas visā valstī.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv