Aktuālais septembrī, oktobrī

18.septembrī notika LAB „Enerģija” valdes sēde. Tajā tika izvērtēti Darba likuma grozījumi un pieņemts lēmums neatbalstīt 68.pantu par virsstundu apmaksas samazināšanu, kā arī neatbalstīt grozījumus 110.pantā, kas samazinātu to gadījumu skaitu, kad darbinieka atbrīvošana no darba būtu saskaņojama ar arodbiedrību.

 

Tika precizēti jautājumi, kuri pārrunājami tikšanās laikā ar AS „Latvenergo” valdi. Viens no būtiskākajiem jautājumiem bija par darba koplīguma 6.2.punkta izpildi, kas paredz piemaksu par cita darbinieka aizvietošanu. Otrs jautājums bija par AS „Latvenergo” darba samaksas sistēmu, jau vairākus gadus nav notikusi darba algu paaugstināšana, izņemot atsevišķus darbiniekus. Darba samaksas jautājums ļoti nopietni jāskata Latvijas mērogā. Pētījumā par globālās konkurences indeksu par darba tirgus efektivitāti Latvijai nav tie spožākie rezultāti. Tāpēc arī valsts iespējas noturēt talantīgus darbiniekus vai arī piesaistīt tos ir zema.

 

Valdes sēdē izskatījām LBAS nolikumu par labākās arodorganizācijas balvu 2014.gadā. Valde nolēma apbalvošanai virzīt AS „Latvijas elektriskie tīkli” arodorganizāciju (priekšsēdētājs A.Dišlers) un „Latvenergo” Centrālā reģiona arodorganizāciju (priekšsēdētājs J.Gailis).

 

Valdes sēdē, kas notika 2.oktobrī, izskatījām saņemto informāciju par Latvijas elektrisko tīklu darbinieku pāreju uz Augstsprieguma tīklu. A.Dišlers organizē individuālās sarunas ar darbiniekiem, kuriem mainās amati un pienākumi. Tādi ir 6 darbinieki. A.Āboliņš apkopo informāciju no reģioniem par RCF montieru darba laika uzskaiti ceļā uz objektu un no objekta. Pēc informācijas saņemšanas arī lemsim vai par šo jautājumu runāsim ar AS „Sadales tīkls” valdi.

 

2.oktobrī tikāmies ar AS „Latvenergo” valdi. Mēs pieprasījām, lai darba koplīguma 6.2.punkts tiktu pildīts, paredzot tam budžetā līdzekļus. AS „Latvenergo” apgalvo, ka tiek domāts par darba samaksas sistēmas labāku sakārtošanu, kā arī par darba samaksas palielināšanu.

 

23.oktobrī Saeimas sēdē tiks skatīts Darba likums un ļoti būtiski būs, kā deputāti nobalsos par grozījumiem 68., 110.pantā. Tāpēc lūdzu sekojiet līdzi balsojumiem un kaut arī Saeimas vēlēšanas ir beigušās, tomēr mums jāpatur redzes lokā deputātu attieksme pret darbiniekiem, jo mūsu nodokļi uztur arī Saeimu.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv