Arodorganizācija Centrs

Arodkomitejas sastāvs (ievēlēts 15.11.2018.):

Lilita Didrihsone – a/o priekšsēdētāja

Inta Cīrule - kasiere

Daiga Raize – sekretāre

Ieva Kolberga – kultorgs

Karīna Smirnova

Ainārs Tanne

Rasma Cēdere

Laila Līgotne

Dainis Kanders

Līga Šteinberga

Vladimirs Blagodarovs

Revīzijas komisija (ievēlēta 15.11.2018.):

Mārīte Erzama, Sandra Veldre

Arodgrupu vadītāji:

G.Galīte, I.Ansviesulis, A.Jakuškina, A.Biķerniece-Upmale, S.Dīriņa, E.Jurģe, E.Vesperis, I.Balcerbule, I.Bražone, A.Spīdāns, A.Jurkevičus

 

2018.gadā arodorganizācija "Centrs" saņēma balvu "Labākā arodorganizācija".

 

 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv