Arodorganizācija Centrs

Arodkomitejas sastāvs:

Lilita Didrihsone – a/o priekšsēdētāja

Inta Cīrule - grāmatvede/kasiere

Daiga Raize – sekretāre/biedru uzskaite

Ieva Kolberga – kultorgs

Karīna Barnaša – kultorgs

Elita Jurģe – redaktore

Ronalds Mīlenbergs – sporta inventārs

Helēna Pavāre

Ainārs Tanne

Biruta Ģine

Rasma Cēdere

Laila Līgotne

Dainis Kanders

Revīzijas komisija:

Andrejs Kalniņš

Mārīte Erzama

Arodgrupu vadītāji:

1. G.Galīte

2. I.Ansviesulis

3. A.Jakuškina

4. A.Biķerniece-Upmale

5. M.Erzama

6. V.Blagodarovs

7. D.Kanders

8. S.Dīriņa

9. I.Smilktiņa

10. E.Vesperis

11. L.Majorova

12. R.Rozentāls

13. T.Tinkuss

14. V.Vindelis

15. U.Bārbals

16. L.Šteinberga

17.A.Jurkevičus

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv