AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca arodorganizācija

2015.gadā par AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" arodorganizācijas priekšsēdētāju ievēlēts Aleksandrs Djubanovs, par sekretāri - L.Purmale.

 

Informācija par AS "RER" arodorganizācijas organizētajiem pasākumiem 2016.gada 8 mēnešos:

11 arodkomitejas sanāksmes;

Jaunu arodbiedrības biedru uzņemšana - 14 biedri;

Materiālās palīdzības sniegšana arodbiedrības biedriem - 6 biedri;

Grāmatvedes atskaite par naudas līdzekļu izlietošanu 2015.gadā;

Par darba aizsardzību;

Par ražošanas un ekonomisko stāvokli rūpnīcā;

Par kultūras pasākumu organizēšanu rūpnīcas veterāniem un strādājošiem arodbiedrības biedriem;

Izbraukuma pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana 2016.gadā: no 22.jūnija 5 dienas Prāga-Karlovi Vari-Drēzdene, piedalījās 46 cilvēki. Vienas dienas brauciens uz Ventspili, piedalījās 48 cilvēki.

Rūpnīcas veterānu un arodkomitejas kopīgs pasākums, veltīts AS "RER" 70.gadu jubilejai.

14.03.2016. AS "RER" arodkomitejas tikšanās ar LAB "Enerģija" priekšsēdētāju A.Āboliņu.

Regulāri tiek organizēta arodbiedrības biedru apsveikšana jubilejās - 17 biedri.

Noformētas 2 foto avīzes par pieredzes apmaiņas braucieniem.

Katru mēnesi arodgrupu sanāksmes, pārrunas, individuāls darbs ar cehu un nodaļu pārstāvjiem.

 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv