Austrumu reģiona arodorganizācija

„Austrumu reģions” sevī ietver 403 darbiniekus, no tiem 243 strādājošo biedru un 39 bijušo darbinieku pensionāru, kas ir apmēram 61 % no reģiona teritorijā strādājošo darbinieku skaita. Arodorganizācijā izveidotas 13 arodgrupas.

Arodkomitejas sastāvs:

Jūlija Garā - arodorganizācijas priekšsēdētāja;

Inga Lesiņa - AO priekšsēdētājas vietniece

Kristīne Boltā - sekretāre

Oksana Martinova - grāmatvede

Ēriks Orlovs, Anatolijs Aņisimovs - arodkomitejas locekļi.

Gunta Lazdovska, Vladislavs Melders, Valentīna Indrikova - revīzjas komisijas locekļi.

 

Austrumu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājas, arodkomitejas un Revīzjas komisijas pilnvaru termiņš ir no 2014.gada 26.jūnija līdz 2019.gada 25.jūnijam.

 

Austrumu reģiona arodgrupas pilnvarotie darbojas:

 
Daugavpilī un Ilūkstē – Pavels Latkovskis;

Līvānos un Preiļos – Aivars Lazdāns, Māris Golubickis;

Krāslavā un Dagdā – Igors Grizāns;

Viļānos un Rēzeknē – Oļegs Kotovs,Viktors Ivanovs, Valērijs Ivanovs;

Ludzā un Zilupē – Vadims Taurēns;
Transporta nodaļā – Česlavs Gavrovskis;
Austrumu Dispečervadības centrs - Mindaugs Griņovs;
RATD – Tatjana Jurše, Igors Mihailovskis.
 

2013.gada februārī tika ievēlētas 2 uzticības personas: Vadims Stāmers, Ēriks Orlovs. Abi piedalījas apmācības Latgales mācību centrā.

 
Mēs atbalstam sporta un kultūras pasākumus arodgrupās,; atbalstam ST sporta svētkus, organizējam pensionāriem boulinga un zemledus makšķerēšanas sacensības, organizējam boulinga turnīrus darbiniekiem Rēzeknē un Daugavpilī; organizējam Ziemassvētku eglīti Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Rezeknes bērniem.

 

Sniedzam materiālos palīdzību dažādās dzīves situācijās, sakarā ar grūtiem materiāliem apstākļiem.

 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv