Pierīgas reģions

Santa Ezertēva - arodorganizācijas priekšsēdētāja.

Revizijas komisija: Rometa Jablinska, Ramona Bandone.

Darba aizsardzības uzticības personas: Dainis Ēvele, Mārtiņš Vanags.

Arodgrupu līderi un Arodkomitejas locekļi: Diāna Ozoliņa, Ginta Martinsone, Gundega Millere, Ingrīda Jubalte-Bleija, Mārtiņš Ozols, Mārtiņš Ģēģeris, Mārtiņš Vanags, Jānis Kalniņš, Valdis Mičulis, Dainis Ēvele, Jolants Jablinskis.

 

Arodkomitejas pilnvaru termiņš ir līdz 2025.gada 16.jūlijam.

Veicot tekošo ikdienas darbību, izskatam katru iesniegumu materiālam pabalstam dažādās dzīves situācijās, kā kāzu, bērna piedzimšanas, bēru u.c. gadījumos.
Atsevišķos īpašos gadījumos materiāli atbalsti sniegti pensionāriem, ilggadējiem energosistēmas veterāniem, kā arī augstskolu absolventiem maģistra grādu iegūstot, individuāli turisma ceļa zīmju izmantotājiem.
Katru gadu esam centušies rīkot ekskursijas arodbiedrības biedriem ar gimenes locekļiem, bērniem,arī pensionāriem par Latviju, un ārpus tās arodbiedrības biedriem.
Iespēju robežās atbalstam sportošanas aktivitātes arodgrupās.
Ilggadējus arodbiedrības biedrus sveicam apaļās dzīves jubilejās, arī pelnītā atpūtā aizejot.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv