Iespēja iesaistīties projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

2019.gada maija beigās sāksies nākamā pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 11 dažādās nozarēs.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu nodarbinātajiem, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta mērķa grupa ir nodarbinātas un pašnodarbinātas personas, vecumā no 25 gadiem, kas  projekta īstenošanas laikā (līdz 2022. gada 31.decembrim) var apgūt vienu izglītības programmu.

Šajā pieteikšanās kārtā mācības būs pieejamas 11 tautsaimniecības nozarēs:

 • enerģētika;
 • būvniecība;
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • kokrūpniecība;
 • transports un loģistika;
 • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
 • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
 • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
 • drukas un mediju tehnoloģijas;
 • ķīmiskā rūpniecība.

Detalizēts jauno mācību saraksts būs pieejams <www.macibaspieaugusajiem.lv> no 27. maija līdz jūnija beigām.

Detalizēta informācija par mācību procesa organizēšanu, piemēram, par nodarbību laikiem, izglītības programmu saturu u.c. jautājumiem, būs pieejama izglītības iestādēs, kuras piedāvās konkrētās izglītības programmas.

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Savukārt mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

 

PIKC Rīgas Valsts tehnikums ir sagatavojis īpašu piedāvājumu elektroenerģētiķiem – divus apmācību kursus atbilstoši modulārai profesionālās izglītības programmai.

1. moduļu kopa "Elektroenerģijas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi. Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi. Elektroietaišu montāžas palīgdarbi. Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi.Elektrodrošība, elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos."

Ieejas nosacījumi modulī- pabeigta pamatizglītība.

Mācību ilgums 200 akadēmiskās stundas, jeb 4 mēneši ar mācību ciklu divreiz nedēļā (4 stundas darba dienas vakarā, 8 stundas sestdienā).

Mācību maksa - 36 EUR, 324 EUR sedz ESF projekts.

Pēc mācību beigšanas tiek izsniegts valsts atzīts izglītības dokuments - apliecība par moduļa apguvi. 

2. moduļu kopa "Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana. Spēka apgaismes elektrotīklu ierīkošana. Elektroenerģijas pārvades līniju izbūve. Sadales ietaišu izbūve. Elektromontāžas darbu organizēšana. Elektrotehniskā dokumentācija. Preču pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem. Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija. Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija. Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija."

Ieejas nosacījumi modulī - elektromontiera profesionālā kvalifikācija vai darba pieredze nozares uzņēmumos.

Mācību ilgums 250 akadēmiskās stundas, jeb 5 mēneši ar mācību ciklu divreiz nedēļā (4 stundas darba dienas vakarā, 8 stundas sestdienā).

Mācību maksa - 36 EUR, 324 EUR sedz ESF projekts.

Pēc mācību beigšanas tiek izsniegts valsts atzīts izglītības dokuments - apliecība par moduļa apguvi. 

Informācija par pieteikšanos <guntars.loba@rvt.lv>.

 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv