Jaunumi par iespējamo kolektīvo pārrunu regulējumu publisko pakalpojumu nozarē

Lielbritānija

Vietējo pašvaldību darbinieki – arodbiedrības UNISON biedri nobalsoja, ka no 10.jūlija jāorganizē streiks, lai protestētu pret darba devēja atteikumu paaugstināt darba algu par 1%. Trīs gadus darba algas pašvaldības darbiniekiem nav paaugstinātas. 2013., 2014.gadā algu indeksācija bija zemāka par inflācijas procentu. Arodbiedrības aprēķinājušas, ka reāli no 2010.gada darba algas pazeminājušās par 20%. Arī pārējās arodbiedrības pašreiz balso par to vai pievienoties UNISON izsludinātajai akcijai.

 

16.jūnijā notika 500 darbinieku streiks enerģētikas kompānijā EDF Energy Londonā. Streika iemesls: darba algu indeksācijai tika piedāvāts zemāks procents par inflāciju. Šajā sakarā arī iepriekš bija divu dienu streiks citos reģionos, bet maijā bija 24 stundu brīdinājuma streiks.

 

Īrija

Vietējo pašvaldību darbinieki – IMPACT arodbiedrības biedri piedalījās streikā par darba algu paaugstināšanu. Arodbiedrības STPTU biedri pašreiz balso par streika organizēšanu pret reorganizācijām ātrās palīdzības dienestā. Abos gadījumos darba devēji neievēro nacionālo vienošanos pret valsts sektorā strādājošajiem, kura tika noslēgta 2013.gadā. Ātrās palīdzības darbinieku arodbiedrībām ir precīzs viedoklis kā vajag darboties šim dienestam. Viņi vēlas nepieļaut reorganizāciju, kas samazina pakalpojuma kvalitāti un darbinieku skaitu. Bez tam Dublinā darbinieku algas tiek noteiktas pārkāpjot parakstīto vienošanos.

 

Austrija

GPA-DJP arodbiedrība organizē kampaņu par minimālās darba algas paaugstināšanu ārstu palīgiem līdz 1300 EUR. Ar kolektīvo reģionālo vienošanos aptverti 40`000 strādājošo visā valstī, bet vienošanās Austrijas Dienvidos ir vienīgā, kur minimālā darba alga var būt zemāka par 1300 EUR, šodien faktiskā alga – 1091 EUR. Arodbiedrība kopā ar nacionālo konfederāciju OGB piedalās sarunās, lai darba algas paaugstinātu līdz 1500 EUR visās vienošanās. GPA-DJP uzskata, ka šāda vienošanās būtu liels ieguldījums darba algu regulējumā visā valstī.

 

Šveice

Arodbiedrības uztraucas par nevienlīdzīgu darba samaksu publisko pakalpojumu sfērā sievietēm un vīriešiem. Arodbiedrības izpētījušas, ka valsts sektorā darba algu augšējā robeža atšķiras par 13,6%, bet apakšējā robeža 5,4%. Darba devēji valsts sektorā gatavi debatēt par šo jautājumu, bet nav pārliecināti par šo skaitļu atbilstību realitātei.

 

Publisko pakalpojumu arodbiedrība organizēja sarunas ar darba devējiem par koplīguma noslēgšanu. Noteikta vienota darba algas paaugstināšanas likme, kura neļaus nepamatoti veidot pārāk lielu atšķirību starp darba samaksas dažādiem līmeņiem. 2014.gadā darba algas pieaugums bija 60,5 EUR, 2015.g.sola – 66 EUR. Virsstundu darba samaksa arī ir paaugstināta par 3% un pagarināts par 1 mēnesi bērna kopšanas atvaļinājums.

 

Spānija

Lielākās publisko pakalpojumu arodbiedrības (FSC-CCOO, FSP-URG, CSIF) sākušas akciju, lai atjaunotu normālo sociālo dialogu valstī. Pēdējo četru gadu laikā valdība vairākkārt ir atteikusi sasaukt Nacionālo sarunu komiteju, kura skata nacionālā mēroga sociālā dialoga jautājumus. Protestu sākums ir paredzēts 11.jūlijā, tie notiks visas valsts mērogā un reģionālā līmenī, tās aktīvākā stadija būs rudenī, ja valdība nereaģēs uz protestiem ar aktīvu rīcību. Arodbiedrības plāno šo protestu akciju veikt līdz brīdim, kad valdība sasauks Nacionālo sarunu komiteju.

 

Itālija

Lielākās publisko pakalpojumu arodbiedrību federācijas iebilst pret valdības ieceri reformēt valsts pārvaldi. Arodbiedrības pieprasa ievērot gan kvalitāti, gan pieejamību, gan attieksmi pret strādājošajiem. Arodbiedrības prasa, lai tiktu nodrošinātas profesionālās apmācības un jauno darbinieku piesaistes iespējas, kā arī priekšlaicīgās pensionēšanās iespēja darbiniekiem, kas strādā smagos darba apstākļos.

 

Vācija

Arodbiedrības protestē pret to, ka nav pietiekoši nokomplektēts personāls veselības aprūpes iestādēs un sociālās aprūpes dienestos. 26.jūnijā lielākā medicīnas darbinieku arodbiedrība (Verdi) organizēja demonstrāciju Hamburgā, kura sakrita vienā laikā ar federālo un reģionālo veselības aprūpes ministru sanāksmi. Arodbiedrības apgalvo, ka darbinieku trūkums ir milzīga problēma, taču slimnīcu personālā nokomplektēšanai ir papildus nepieciešami 62 tūkstoši darbinieku. Šobrīd personāls ir pārslogots. Arodbiedrības pieprasa normālu personāla nokomplektēšanu, lai darbiniekiem nebūtu jānāk uz darbu slimiem un lai viņi varētu izturēt slodzi līdz pensijas vecumam.

 

Rumānija

23.jūnijā veselības aprūpes arodbiedrības sāka protesta akcijas un piketus, lai panāktu 10% algas pieaugumu, un lai valdība pildītu iepriekš panākto kolektīvo vienošanos, kas aptver 100`000 darbinieku. Arī Eiropas publisko pakalpojumu arodbiedrību konfederācija atbalstīja šo iniciatīvu un piedalījās protestos Sofijā. Eiropas publisko pakalpojumu arodbiedrību konfederācija tikās ar Rumānijas valdību un izteica atbalstu Rumānijas arodbiedrībai.

 

Nīderlande

18.jūnijā tūkstošiem pašvaldību darbinieku piedalījās demonstrācijās, lai pēc 18 mēnešu pārtraukuma atjaunotu kolektīvo vienošanos un atjaunotu sarunu procesu. Sarunās tika pieprasīts progress, lai 2014.gadā palielinātu darba algas par 2,5%, bet turpmāk par 3%.

 

Eiropas publisko pakalpojumu arodbiedrību konfederācija

Eiropas publisko pakalpojumu arodbiedrību konfederācija (EPPAF) veica pētījumu par darba nedēļas ilgumu ES, kā arī sekoja kā tiek pildītas sociālās vienošanās par 38,1 stundas darba nedēļas ieviešanu. Aptaujas dalībnieki izteica vēlēšanos strādāt mazāk par 38 stundām nedēļā. Šveicē, piemēram, ir nedaudz samazinājies darba nedēļas ilgums, toties Portugālē palielinājies no 35 uz 40 stundām. Pašreiz tiek veikta aptauja par darba samaksu, kuras rezultātus izmantos nacionālā līmenī, lai runātu ar attiecīgo valstu valdībām par darba samaksas lielumu.

 

Industriālo nozaru un enerģētikas nozaru arodbiedrības izteica EPPAF lielu satraukumu par apakšuzņēmēju darba samaksu, darba apstākļiem. Apakšuzņēmēju darba vietās notiek daudz nelaimes gadījumu. Par šo jautājumu konfederācija vērsīsies pie Eiropas komisijām, lai tiktu sakārtota likumdošana visās dalībvalstīs.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv