Jaunumi par kolektīvajām sarunām sabiedrisko pakalpojumu sfērā

Portugāle

Vietējo pašvaldību darbinieku arodbiedrība CTA un citas sabiedriskā sektora arodbiedrības no Portugāles konfederācijas plāno 13. martā vienas dienas streiku. Galvenās prasības ir darba algu paaugstināšana, pakalpojumu saglabāšana valsts un pašvaldību pārziņā. Tāpat tiek prasīts iepriekšējo vietējo noslēgto vienošanos izpildi, lai saglabātu 35-stundu darba nedēļu.

 

Itālija

Trīs sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrības Itālijā (FP-Cgil; CISL-FP un Vil-Fpl) 25. februārī organizēja tikšanos, kurā pieņēma arodbiedrību lēmumu atbildot valdībai  par ieplānoto vietējo pašvaldību reformēšanu. Arodbiedrības ir ļoti uztrauktas par neskaidrību, kādas reformas paredzētas un par to ietekmi uz strādājošajiem. Arodbiedrības pieprasa obligātu konsultēšanos ar saviem pārstāvjiem. Arodbiedrības prasa, lai nezustu pakalpojuma kvalitāte pilsoņiem, lai saglabātu drošus darba apstākļus strādājošajiem. Trīs arodbiedrības plāno vajadzības gadījumā arī streikot.

 

Austrija

Austrijas sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrības panāca 2% darba algu pielikumu baznīcu, slimnīcu personālam visā valstī. Jaunā vienošanās stājās spēkā no 1.marta. Ir arī citi uzlabojumi, piemēram, palielināta darba alga svētku dienās un Ziemassvētku periodā. Kopējais darba algas pieaugums ir 2,5%. Minimālā alga atbilstoši pieņemtajam saskaņotajam dokumentam sasniedza 1450 eiro.

 

Vācija

Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrības Vācijā aicina paaugstināt darba samaksu cilvēkiem, kuri strādā nozarēs, kas apkalpo vecākā gada gājumu cilvēkus, jo viņu darbs saistīts ar īpašām grūtībām un ļoti intensīva noslodze. Ir informācija, ka medicīniskais personāls, kuri iesaistīti veco ļaužu aprūpē saņem par 30% zemāku atalgojumu kā darbinieki citās medicīnas nozarēs. Bez tam ir ļoti lielas algu starpības ir starp Austrumu, Rietumu, Ziemeļu un Dienvidu reģiona darbiniekiem.

Medicīnas darbinieku arodbiedrība Verdi, kura pārstāv 33 klīnikas un slimnīcas, kuras pieder privātai kompānijai „Fresenisu- Helios”, pieprasa, lai par 6,5% paceltu algas 23 tūkstošiem darbinieku 33 objektos. Tiek prasīts, lai uzsāk kolektīvās pārrunas par 10 tūkstošiem darbinieku, kuri vispār nav aptverti ar kolektīvajiem līgumiem un strādā šīs kompānijas meitas uzņēmumos.

Arodbiedrība ”Verdi” uzsāka aktīvu vienošanos parakstīšanu par darba algas palielināšanu izejamās dienās attiecība par praktikantu, kuri darbojas veco ļaužu aprūpē. Vienošanās paredz praktikantam 975 eiro darba samaksa pirmajā darba gadā, nākošajā gadā tā jāpalielina līdz 1138 eiro mēnesī otrajā darba gadā. Bet ja strādā jau 3 gadus, tad pienākas 29 dienas apmaksāta atvaļinājuma.

 

Īrija

24. februārī Dublinā notika ugunsdzēsēju maršs, ko organizēja SIPTU arodbiedrība. Protests bija pret to, ka valdība vienpusēji mēģina samazināt ekipāžas cilvēku skaitu. Tas var novest pie darba apstākļu un darba drošības un iedzīvotāju aizsardzības pasliktināšanos.

 

Anglija

25.februārī angļu ugunsdzēsēju arodbiedrība organizēja 24 stundu streiku, kas bija turpinājums, pensijas nodrošinājums streikam. Viņu likumdošanā gribēja iekļaut normu, ka ugunsdzēsējus var aizsūtīt pensijā 55 gados, un atzīt par nederīgiem dienestam, bet pensijas tad būtu ļoti mazas.

18. februārī SIPTU un IMPACT  arodbiedrības pievienojās protestiem, ko jau citas arodbiedrības bija uzsākušas, protestējot pret sociālās integrācijas programmas privatizāciju. Tāpat protesta darbinieki pieprasīja, lai vides, attīstības un pašvaldības ministrija ievērotu darba strīdu lēmumu, kurš paredz, ka visas tādas privatizācijas jāapspriež ar arodbiedrībām, vai darbinieku pārstāvjiem un jānovērtē darba apstākļu maiņa un darba apstākļu maiņu un darba vietu saglabāšanu.

Vietējo pašvaldību un centrālo valsts pašvaldības arodbiedrības panākušas vienošanos, ka tuvāko triju gadu laikā darba alga pieaugs par 5,42%. Arodbiedrība uzskata, ka šī vienošanās ir daudz labāka par iepriekš noslēgto krīzes laikā. Vienošanās arī paredz iespēju apspriest kvalifikācijas paaugstināšanu. Dokumentā ietverti pasākumi, lai novērstu sociāli- psiholoģiskos riskus darba vietās.

Ir Eiropas starptautiskās tiesas labvēlīgs lēmums, lai nodrošinātu vienādu samaksu par vienādu darbu visiem strādājošajiem un nav svarīga valsts no kurienes viņi ieradušies. Attiecīgā sektora alga jānodrošina visiem strādājošajiem uzņemošajā valstī.

 

Starptautiskā darba organizācija (MOT)

25. februārī arodbiedrību, darba devēju un valdību starptautiskajā darba organizācijā (MOT) tika saskaņots paziņojums, kurā tika apstiprinātas tiesības uz streiku.

Tiek izbeigts divu gadu strīds, kurš izcēlās pēc tam, kad darba devēju organizācija MOT kontroles mehānismu ieveda strupceļā, apstrīdot starptautiskās streika tiesības un MOT autoritāti. Pēc 25.februāra situācija atgriezusies pareizajās sliedēs un MOT lēmumi ir spēkā.

 

Pēdējie Eirostat dati par minimālo darba algu

Eirokomisijas statistikas aģentūra nopublicējusi datus par minimālo algu 22 ES valstīs, ieskaitot Vāciju. Atskaitē ietvertas salīdzinoša darba samaksas analīze laika periodā no 2008.-2014. gadam. Pēc Eirostata datiem vienīgā valsts, kam samazinājusies par 14% minimālā alga ir Grieķija. Īrijā tā nav mainījusies. Vislielākais min. algas pieaugums laikā no 2008.-2014. gadam reģistrēts Rumānijā par +95%, Bulgārijā+ 65%, Slovākijā +58%, Latvijā+ 12,5%.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv