Labākā dalīborganizācija 2019

 

LAB "Enerģija" priekšsēdētājs A.Āboliņš pasniedz balvu "Labākā arodorganizācija 2019. gadā"  Jūlijai Garai  -  LAB "Enerģija" Austrumu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājai

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv