LAB „Enerģija” aktualitātes aprīlī

9.aprīlī a/o „Termoelektrocentrāles” notika atskaišu pārvēlēšanas konference, kurā bija izvirzīti 39 delegāti (no 3 biedriem 1 delegāts). Ieradušies bija 36 delegāti. Priekšsēdētāja M.Zamišļajeva ziņojums aptvēra 5 gadu darbības periodu, kura laikā TEC-2 notika lielas reorganizācijas. Konferencē piedalījās J.Stalidzāne, A.Āboliņš.

 

10.aprīlī Valmierā notika LBAS 25.gadu svinības Vidzemes reģionā. No LAB „Enerģija” tika uzslavēti Laimonis Sembergs (Latvenergo Ziemeļaustrumu reģiona a/o priekšsēdētājs, 33 gadi arodbiedrības darba stāžs) un Jānis Apsītis (Latvenergo Ziemeļu reģiona a/o priekšsēdētājs, 38 gadi arodbiedrības darba stāžs). Ar apsveikumu piedalījās J.Stalidzāne.

 

14.aprīlī Liepājā notika LBAS 25.gadu svinības Kurzemes reģionā. No LAB „Enerģija” tika uzslavēti Aija Berga (32 gadi arodbiedrības darba stāžs) un Iveta Ansone (Latvenergo Rietumu reģiona a/o priekšsēdētāja, kura vairāk kā 10 gadus bijusi arodaktīviste un jau 5 gadus a/o vadītājas amatā). Rietumu reģions strādā ļoti labi, arodbiedrības biedru īpatsvars starp strādājošajiem ir ļoti augsts. Ar apsveikumu piedalījās J.Stalidzāne.

 

16.aprīlī notika LBAS konference par darba aizsardzības jautājumiem. No LAB „Enerģija” piedalījās 10 pārstāvji. A/o „Kaskāde” priekšsēdētāja Inta Sīpola saņēma LBAS pateicības rakstu par aktīvu darbību, sekojot līdzi darba aizsardzības un darba tiesību jautājumu ievērošanai.

 

20.aprīlī LAB „Enerģija” biedri atbalstīja mediķu arodbiedrības taisnīgās prasības un iespēju robežās piedalījās LVSADA organizētajā protesta akcijā.

 

24.aprīlī Latvenergo Centrālā reģiona a/o Ogres arodgrupā notika arodbiedrības sapulce, kur tika ievēlēts jauns arodaktīvs un delegāti uz Centrālā reģiona a/o atskaišu pārvēlēšanas konferenci. Sanāksmē piedalījās J.Stalidzāne.

 

30.aprīlī notiks LAB „Enerģija” valdes sēde, kurā tiks skatīti dažādi jautājumi, t.sk., par gatavošanos Kongresam, par Latvenergo darba koplīguma izpildi 2014.gadā, par konkrētiem darba strīdiem, par grozījumiem Enerģētikas likuma 20.1 pantā u.c.

 

1.maijā notiks LBAS Sporta diena, sporta centrā „Brazīlija” notiks pludmales volejbola turnīrs, kurā piedalīsies divas LAB „Enerģija” komandas (organizētājs A.Dišlers, Augstsprieguma tīkls a/o priekšsēdētājs).

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv