LAB "Enerģija" 7.Kongresa rezultāti

2020.gada 9.decembrī notika Latvijas arodbiedrības „Enerģija” 7.Kongress. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Kongress notika attālināti. Uz Kongresu tika izvirzīti 152 delegāti, no kuriem savus balsojumus iesniedza 146 delegāti, no kuriem 142 biļeteni bija atzīti par derīgiem.

 

Kongresā par Latvijas arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāju uz nākamo pilnvaru termiņu tika pārvēlēts līdzšinējais priekšsēdētājs Aivars Āboliņš.

 

Kongresā tika ievēta Revīzijas komisija šādā sastāvā: Jūlija Garā, Mihails Zamišļajevs, Iveta Ansone, Maija Fīrmane, Einārs Bedrītis.

 

2020.gada 11.decembrī notika Latvijas arodbiedrības „Enerģija” Padomes sēde, kurā par priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja Lilitu Vageli.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv