LAB Enerģija aktualitātes laika periodā no 10.07.2017.. līdz 21.11.2017.

LAB Enerģija aktualitātes laika periodā no 10.07.2017.. līdz 21.11.2017.

Visā laika periodā tika risināti jautājumi, kas saistīti ar plānoto darba vietu samazināšanu uzņēmumos, kuros strādā mūsu biedri – AS  Rīgas siltums un AS Sadales tīkli. Šo problēmu risināšana turpinās joprojām. Arodbiedrība seko līdzi Darba likuma normu ievērošanai un meklē risinājumus, kas ļaus samazināt negatīvo ietekmi un darbiniekiem, ko rada darba vietu samazināšana. Notiek aktīva komunikācija ar organizācijas biedriem par jautājumiem, kas rodas šo procesa gaitā. Tiek sniegtas konsultācijas un atbildes uz biedru jautājumiem.

Tuvākajā laikā ir paredzētas tikšanās ar AS Sadales tīkls valdi, AS Latvenergo valdi, kā arī tikšanās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, kuras laikā tiks pārrunāti neatrisinātie jautājumi DEP realizācijas gaitā.

Šajā periodā ir notikušas vairākas LAB Enerģija valdes sēdes un Padomes sēde, kurā tika apspriesti aktuālie  jautājumi un noformulēta mūsu pozīcija to risināšanā.

Turpinājās sarunas par Augstsprieguma tīkli Darba koplīguma saturu un tika panākta vienošanās par tā galīgo redakciju. Šobrīd atliek  pēdējā saskaņošana AST arodorganizācijas Padomē, pēc kā varēsim to parakstīt.

LAB Enerģija līderi un organizāciju aktīvisti piedalījās dažāda formāta konferencēs un semināros, pilnveidojot savas iemaņas un zināšanas.

Notika tikšanās un viedokļu apmaiņa par aktuāliem jautājumiem ar Lietuvas enerģētiķu arodbiedrības līderiem.

Turpinās tikšanās dalīborganizācijās ar LAB Enerģija vadības  pārstāvju dalību. Šo tikšanās rezultātā gūtās atziņas tiks apkopotas un pārspriestas Padomes sēdē, mūsu kopējās darbības un veiktspējas vairošanai.

Kopā ar LBAS turpinās darbs pie mūsu pozīciju saskaņošanas darbiniekiem labvēlīgo Darba likuma  normu saglabāšanas esošajā redakcijā.

Šogad  LAB Enerģija “Labākās dalīborganizācijas” nosaukuma piešķiršanai tika nominētas divas mūsu dalīborganizācijas – Augstsprieguma tīkli dalīborganizācija ( pr-tājs Aivis Dišlers)  un Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas arodorganizācija (pr-tājs Aleksandrs Djubanovs). Apbalvošana notika 15. novembrī LBAS rīkotā pasākumā.

 

Sīkāk par LAB Enerģija aktivitātēm, aizvadītājā periodā, jūs variet uzzināt pie savu arodorganizāciju līderiem.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv