LAB "Enerģija" struktūra

Kongress - delegātus ievēl dalīborganizācijas

Padome - katra dalīborganizācija deleģē vienu pārstāvi

Valde - ievēl Padomes sēdē

Priekšsēdētājs - ievēl Kongresā

Revīzijas komisija - ievēl Kongresā

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv