Augstsprieguma tīkla Arodorganizācija

“Augstsprieguma tīkla Arodorganizācija” apvieno apmēram 385 AS “Augstsprieguma tīkls” strādājošus biedrus un apmēram 25 bijušos darbiniekus – pensionārus. 2015. gada 6. martā arodbiedrības biedru konferencē tika ievēlēta arodkomiteja:

1)      Aivis Dišlers – priekšsēdētājs;
2)      Laima Rasiņa – grāmatvede;
4)      Miervaldis Roģis – galvenā uzticības persona (tika ievēlēta 2015. gada 6.martā);
5)      Kristīne Odīte – sekretāre, biedrzine;
6)      Gerards Gavrilovs;
7)      Guntars Mošāns;
8)      Ilze Vītoliņa;
 

2015. gada februārī tika pārvēlēti 29 arodgrupu pilnvarotie un 29 uzticības personas.
 

“Augstsprieguma tīkla Arodorganizācija” pārstāvji ir gandrīz visās lielākajās Latvijas pilsētās: Salaspils, Jēkabpils, Daugavpils, Jelgava, Brocēni, Liepāja, Valmiera, Gulbene, Rēzekne, Rīga, Sloka.

 

Esam organizējuši izbraukuma Padomes sēdes arodgrupu pilnvarotajiem un uzticības personām. Šīs izbraukuma sēdes apvienojam ar pieredzes apmaiņas braucienu, kurā tiekamies ar citu enerģētikas nozares organizāciju arodbiedrību līderiem. Esam bijuši Ignalīnas AES, Kroņu HAES un Kauņas Energia.

 

Vienreiz gadā piešķiram līdzekļus arodgrupu kapacitātes stiprināšanas pasākumam.

 

Katru gadu arodbiedrības biedriem tiek organizēta ekskursija ārpus Latvijas.

 

Uz Ziemassvētkiem arodbiedrības biedriem cenšamies sarūpēt dāvanas.

 

Atbalstam sporta pasākumus arodgrupās.

 

Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā piešķiram līdzekļus arodbiedrības biedriem, kuriem ir daudzbērnu ģimene, kā arī atbalstam tos, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām.

 

Rindas kārtībā sniedzam arodbiedrības biedriem bezprocentu aizdevumus.

 

Dodam pabalstus dažādās dzīves situācijās, ja pabalsts jau nepienākas pamatojoties uz Darba koplīgumu.

 

Arodbiedrības priekšsēdētājs savas kompetences ietvaros sniedz juridiskās konsultācijas arodbiedrības biedriem.

 

Arodbiedrības biedrus sveicam apaļajās dzīves jubilejās (50, 60 un 70 gadi).

 

Materiāli atbalstam darba devēja organizēto Ielīgošanas pasākumu.

 

 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv