Lietuvas enerģētiķu kongresā

20. maijā, Lietuvā, Comfort Hotel konferenču zālē Viļņā, notika Lietuvas Rūpniecības arodbiedrību federācijas (LPPSF) otrais kongress, kas pulcēja pārstāvjus no arodbiedrības federācijas, kurā ietilpst ķīmijas, enerģētikas, celtniecības, mēbeļu un citu nozaru uzņēmumi. Uz šo pasākumu bija uzaicināti arī LAB “Enerģija” priekšsēdētājs Aivars Āboliņš un priekšsēdētāja vietniece Inta Sīpola.

Kongresā  apstiprināja  gan prezidenta, gan Federālās kontroles Komisijas(revīzijas komisija) 2012-2016 gada ziņojumu. Tika sniegts līdzšinējās darbības pārskats, jauna versija Statūtiem, Federācija vadītāja sagatavota biznesa vīzija periodam līdz 2020.gadam. Par jauno federācijas vadītāju 2016-2020 gadam delegātu atklātā balsojumā ievēlēja līdzšinējo līderi –JuozasNeverauskas.

 

Apsveikuma vārdus kongresa delegātiem teica viesi: Lietuvas Arodbiedrību konfederācijas priekšsēdētājs Arthur Černiauskas, darba devēju apvienības - Lietuvas ķīmiskās rūpniecības asociācijas izpilddirektors Giedrius Mažūnaitis, Lietuvas Siltumuzņēmumu asociācijas prezidents VytautasStasiunas, Lietuvas Būvnieku asociācijas prezidents Dalia Gedvilas,  EPSU (Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrības) pārstāvis Guillaume Durivaux,  Latvijas arodbiedrības "Enerģija” priekšsēdētājs Aivars Āboliņš, priekšsēdētāja vietniece Inta Sīpola, Baltkrievijas ķīmijas, kalnrūpniecība un naftas rūpniecībā strādājošo arodbiedrības priekšsēdētāja Svetlana Kločok, Dānijas arodbiedrību 3F pārstāvis Kozak Jørgen Erik Nielsen.

Kongresā piedalījās arī Lietuvas celtnieku arodbiedrība priekšsēdētājs Vītauts Talmantas un bijušais ilggadējais Lietuvas Ķīmiskās rūpniecības Arodbiedrību federācijas priekšsēdētājs Felix Bucks  Buckevičius.


Federācijas priekšsēdētājs Juozas Neverauskasa atskaites ziņojumā sniedza pārskatu par četru gadu periodā paveikto. Kopš 2012. gadā izveidota Federācija, apvienojot Lietuvas ķīmiskās rūpniecības un enerģētikas darbinieku arodbiedrību federācijas, kā arī par galvenajām problēmām, ar kurām arodbiedrība saskaras aizstāvot pārstāvētos darbiniekus.

J. Neverauskas uzsvēra, ka pēc vēlēšanām 2012. gadā arodbiedrības lika lielas cerības uz sadarbības līgumu ar Sociāldemokrātisko partiju, bet realitāte ir neapmierinoša: tur ir milzīga atšķirība starp administrāciju un parastajiem darbiniekiem. Dialogs neveidojas. Rezultātā liela daļa darba ņēmēju, neatkarīgi no darba rakstura un darbinieka kvalifikācijas, saņem minimālo algu. Piesaistītparlamenta valdošo vairākumu, strādājošoproblēmu apspriešanai, arodbiedrībai kļūst arvien grūtāk. Šī situācija pastiprinājusi darbspējīgā vecuma cilvēku un jauniešu vēlmi emigrēt un meklēt laimi citur.
Lielākais izaicinājums, ar kuru saskaras arodbiedrībā - tas ir biedru skaita kritums.Galvenie uzdevumi nākamajiem četriem gadiem: paaugstināt apkalpošanas kvalitāti biedriem, piesaistot jaunus biedrus; mācību organizācija biedriem; mobilo konsultāciju komandas veidošana; streiku un protestu fonda izveide; sarunu uzsākšana nozaru koplīgumiemun to parakstīšana; aktīva publicitāte aktivitāšu atspoguļojumam un komunikācijas uzlabošana.


Lietuvas Parlaments ilgstoši apspriež jaunu sociālo modeli un Darba kodeksu, kurā daudz darba ņēmējiem nelabvēlīgu priekšlikumu: pasliktināti virsstundu apmaksas nosacījumi, nulles stundu līgumi, atlaišanas elastība,  krasi samazināti atlaišanas pabalsti, termiņi, u.c. Arodbiedrības juristi ir atraduši vairākus desmitus darbinieku situāciju pasliktinošu punktu. Tomēr LPPSF aktīvi piedalīsies trīspusējās komisijas darbā,  jo Lietuvas Arodbiedrību konfederācijai tā  ir vienīgā iespēja izteikt savu viedokli un piedāvāt variantus Darba kodeksa noteikumiem, kas vismaz nepasliktina esošos darba nosacījumusdarbiniekiem.

 

Salīdzinot situācijas nozares arodbiedrībā Lietuvā un Latvijā jāsecina, ka mēs tomēr esam sasnieguši labākas pozīcijas.Spējam nodrošināt labākus darba rezultātus un lielāku darba ņēmēju iesaistīšanos arodbiedrības rindās. Mums ir izveidots efektīvāks komunikācijas modelis ar darba devēju organizācijām un valdību. Esam gatavi arī turpmāk sadarboties ar mūsu Lietuvas kolēģiem, lai stiprinātu darba ņēmēju pozīcijas kopējā Baltijas un Eiropas darba tirgū.

 

Inta Sīpola

LAB Enerģija priekšsēdētāja vietniece

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv