Mērķi

LAB „Enerģijas” mērķis ir vienot Dalīborganizācijas kopīgu uzdevumu veikšanai, pārstāvēt, aizstāvēt „Enerģijas” arodbiedrības biedru darba, ekonomiskās un sociālās tiesības un garantijas

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv