Par darba koplīguma projekta priekšlikumiem

Cienījamie Latvenergo koncerna darbinieki, LAB “Enerģija” biedri,

vispirms vēlos Jums novēlēt laimīgu Jauno gadu, labu veselību un veiksmi visos darbos!

Ir sācies mūsu Latvenergo koncernā noslēgtā darba koplīguma (DKL) darbības noslēdzošais gads, un mēs sākam gatavot  jaunu DKL redakcijas projektu nākamajam periodam.

Aicinām arī Jūs dalīties ar savu pieredzi un iedejām – iesūtīt ierosinājumus*, kas ļautu izveidot jauno DKL īpaši atbilstošu Jūsu vajadzībām un interesēm. Priekšlikums, lūdzu, sūtiet savu arodorganizāciju pārstāvjiem vai LAB “Enerģija” (abolins@energija.lv), norādot konkrētus DKL punktus, kuru redakciju būtu jāuzlabo vai jāmaina vai jāveido jauni.

Jūsu iesūtītos priekšlikumus izvērtēsim un izmantosim, veidojot vienotu DKL redakcijas projektu, kuru iesniegsim darba devējiem apspriešanai.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un ieinteresētību! – Mums priekšā ir ilgs un sasprings sarunu process, no kura iznākuma būs atkarīgas Jūsu sociālās garantijas un citi nodarbinātības nosacījumi nākošajā DKL darbības periodā.

 

Jūsu priekšlikumus gaidīsim līdz 2021. gada 28. februārim.

 

* Darba likuma 18.panta 1.daļa nosaka to, ka arodbiedrība ir viena no DKL slēdzējpusēm, bet darbinieku tiesības iesniegt savus priekšlikumus DKL jaunajai redakcijai paredz šī likuma 21.panta 6.daļa.  

Aivars Āboliņš

LAB “Enerģija” priekšsēdētājs

11.01.2021.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv