Par tikšanos ar ekonomikas ministru

LAB "Enerģija" valdes pārstāvji-  A.Āboliņš, L.Didrihsone, S.Ezertēva, A.Dišlers, A. Kronberga  5.jūnijā tikās ar ekomomikas ministru R. Nemiro, lai iegūtu  precīzu inoformāciju par uzdevumiem, kas tika doti AS Latvenergo, AS Sadales tīkls un AS AST attiecībā par izmaksu mazināšanu.

Sarunas sākumā mēs isniedzām  ministra kungam informāciju  par  mūsu arodbiedrību. Sarunas gaitā ministrs  mūs informēja, ka ekomomikas minitrija nevar tieši iejaukties uzņēmumu saimnieciskajā darbībā, tāpēc tika  dots uzdevums uzņēmuma valdēm un padomēm izvētrēt iespējamos izdevuma taupīšanas pasākumus, kas dotu iespēju mazināt elektroenerģijas gala tarifus.
Informācija par konkrētām iespējām tiek gaidīta no attiecīgo uzņēmumu valdēm. Ministrs apgalvoja, ka šo izmaksu taupīšanas rezultātā darbinieku labklājība netiks ietekmēta.

Mēs aicinājām nepieņemt sasteigtus, nepārdomātus lēmumus, lai nākotnes politiķiem nevajadzētu labot šodienas kļūdaino lēmumu sekas, kā tas notiek ar OIK. Uzsvērām, ka izmaksu mazināšana nevar būt pašmērķis un uzņēmumiem ir jānodrošina iespēja nodrošināt patērētājus ar drošu un nepārtrauktu elektroapgādi. Nedrīkst pieļaut situāciju, kā AS Rīgas siltums, kad neapstiprināta tarifa dēļ nav iespējams veikt maģistrālo tīklu hidrauliskās pārbaudes, radot būtiskus riskus siltuma apgādei ziemas periodā.
Sarunas gaitā norādījām par nepieciešamību nodrošināt atalgojuma pieaugumu šajās nozarēs nodarbinātajiem, kā būtisku priekšnosacījumu turpmākai  darbaspēka piesaistīšanai un noturēšanai.  

Saruna noslēgumā aicinājām aktīvāk iesaistīt darbiniekus pārstāvošo arodbiedrību uzņēmuma darbību skarošo jautājumu risināšanā un nodarbināto viedokļu izzināšanā, realizējot pilsoniskas sabiedrības attīstības uzstādījumus.
Arodbiedrība no savas puses, ar mērķi dot savu ieguldījumu izmaksu mazināšanā,  izteica gatavību, nākošajās Darba koplīguma sarunās,  nākt ar priekšlikumu, kā mazināt DKL izmaksas. Un tas būtu - atsevišķus DKL punktus, neradot  diskrimināciju un pilnībā ievērojot Darba likuma un Starptautiskās darba organizācijas normas, attiecināt tikai uz LAB Enerģija biedriem.

Noslēgumā mēs novēlējām ministra kungam veiksmi  uzstādīto mērķu sasniegšanā un vienojāmies par iespēju uzturēt komunikāciju turpmākajā laikā.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv