Par tikšanos ar finanšu ministru

Par tikšanos ar finanšu ministru

Š.g. 12.decembrī LAB "Enerģija " priekšsēdētājs A. Āboliņš un AS "Augstsprieguma tīkls" arodorganizācijas pārstāvji - arodorganizācijas līderis A.  Dišlers un AK loceklis M. Roģis tikās ar Finanšu ministru J. Reira kungu. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi un notika viedokļu apmaiņa par ministra kunga redzējumu, kas skar  AST attīstības tendences, pārmaiņu virzību un sociālā dialoga vietu šajos procesos.Tika skarti jautājumi par aktīvu pārņemšanas procesu, tīklu sinhronizācijas niansēm un  Conexus Baltic Grid akcionāru nākotnes iespējamo  struktūru. Arodbiedrības pārstāvji vērsa ministra kunga uzmanību uz nepieciešamību pie jebkuru pārmaiņu virzības, tai skaitā realizējot darbības efektivitātes procesus,  nepieļaut esošo tehnisko kompetenču zaudēšanu, kuras  ir nepieciešamas  uzņēmuma sekmīgai darbībai ilgtermiņā un ir būtisks nosacījums Latvijas tautsaimniecības nodrošināšanai ar drošu un nepārtrauktu energoapgādi. Abām pusēm bija vienots viedoklis  par   sociālā dialoga nozīmī sociālā miera nodrošināšanai uzņēmumā un tā  darbības  veiksmīgā realizācijā.  

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv