Rīgas HES arodorganizācija

Rīgas HES arodkomiteja darbojas trīs personu sastāvā: Maija Fīrmane (arodkomitejas priekšsēdētāja), Juris Spura (grāmatvedis, kasieris), Andris Pakalns (darba drošība, sociālie jautājumi). Revīzijas komisija: Aivars Beljāns un Juris Zinčenko.

 

Rīgas HES arodorganizācijas priekšsēdētājas, arodkomitejas un Revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir no 2015.gada 13.februāra līdz 2020.gada 12.februārim.

 

Arodorganizācija saviem biedriem iespēju robežās sniedz materiālos pabalstus veselības problēmu risināšanā, sakarā ar grūtiem materiāliem apstākļiem, dzīves jubilejās (25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70) un citos gadījumos, kad to nesedz polise vai neparedz darba koplīgums. Divas reizes gadā Jāņos un Ziemassvētkos arodorganizācijas biedriem tiek pasniegta dāvana.

 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv