Rīgas reģions

Latvijas arodbiedrības "Enerģija" "Latvenergo" Rīgas reģiona arodorganizācijas Rīgas reģiona arodkomitejas sastāvs:


priekšsēdētājs - Jānis Skalders;

arodkomitejas locekļi:

Lilita Vagele - priekšsēdētāja vietniece;

Agnese Jansone - arodkomitejas sekretāre, lietvede;

Sarmīte Vaisūne - protokolists;

Agita Puķīte, Matīss Augšpuliss, Andulis Timčenko, Ivo Ruicēns - arodkomitejas locekļi.

 

Pilnvaru termiņš no 2017.gada 18.janvāra līdz 2022.gada 17.janvārim.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv