Rīgas reģions

Latvijas arodbiedrības "Enerģija" "Latvenergo" Rīgas reģiona arodorganizācijas Rīgas reģiona arodkomitejas sastāvs:


priekšsēdētāja - Lilita Vagele;

arodkomitejas locekļi:

Agnese Jansone - priekšsēdētāja vietniece;

Jānis Skalders, Inga Jautaiķe, Jēkabs Penka, Sarmīte Vaisūne, Matīss Augšpuliss, Andulis Timčenko, Ivo Ruicēns - arodkomitejas locekļi.

 

Pilnvaru termiņš no 2018.gada 10.maija līdz 2022.gada 09.maijam.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv