Rietumu reģiona arodorganizācija

LATVENERGO Rietumu reģiona arodorganizācijas biedri 2016.gada 1.janvārī ir 395 darbinieki un nestrādājoši pensionāri.

Arodorganizācijas biedri  apvienoti  15 arodgrupās.

2016.gada 21.janvārī arodgrupu pārstāvju Konferencē tika apstiprināta Rietumu reģiona arodorganizācijas Padome, kurā ietilpst arodkomitejas locekļi un visu arodgrupu vadītāji, kā arī tika ievēlēta

Arodkomiteja:

Iveta Ansone - arodkomitejas priekšsēdētāja

Māra Lībeka – priekšsēdētājas vietniece , izpilda arī kasieres pienākumus

Brigita Valentinoviča – grāmatvede

Dace Gulbe

Krista Gulbe

Inese Kupce

Jānis Pohevičs

Dainis Roze

Ģirts Jagmins

Toms Cālītis

 

Revīzijas komisija:

Līga Melbārde

Jolanda Petere

 

DA uzticības persona -

Arno Iesalnieks

ar pilnvaru termiņu  līdz 2021.gada 20.janvarim.

 

Priekšsēdētāja Iveta Ansone pārstāv Rietumu reģionu LAB Enerģija Padomē.

LATVENERGO Rietumu reģiona arodkomiteja piedalās arodgrupu kultūras un sporta, kā arī kolektīva saliedēšanas pasākumu organizēšanā, atbalsta  Latvenergo un Sadales tīkla organizētos sporta un kultūras pasākumus, sniedz materiālo palīdzību biedriem dažādās dzīves situācijās.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv