Tikšanās ar ekonomikas ministru

Lai pārrunātu aktuālos jautājumus, šā gada 12.maijā Latvijas arodbiedrības "Enerģija" valdes pārstāvji un "Augstsprieguma tīkla arodorganizācijas" priekšsēdētājs Aivis Dišlers tikās ar ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu. Tikšanās laikā puses apmainījās viedokļiem par "Latvenergo" padomes izveidošanas nepieciešamību, darbinieku atalgojuma noteikšanas kritērijiem un adrodbiedrības un uzņēmumu darba koplīguma saturu.

Diskutējot par padomes izveidošanu uzņēmumā "Latvenergo", ministrs norādīja - padomes locekļu izvēles procesā tiks iesaistīta neatkarīga personāla atlases kompānija un Ekonomikas ministrijas izveidota nominācijas komisija, kuras darbā varētu tikt iesaistīts arī pārstāvis no LAB "Enerģija". Plānots, ka uz "Latvenergo" padomes locekļu amatiem tiks atlasīti pieci kandidāti. Tāpat ministrs informēja, ka ir apstiprināts jaunais valsts sekretārs Juris Stinka.


LAB "Enerģija" pārstāvjus interesēja ministra viedoklis darba koplīguma jautājumā. A.Ašeradens informēja, ka ministrija nav iesaistījusies koplīguma noteikumu apspriešanā un nav arī noteikusi nekādus ierobežojumus. Vienīgais nosacījums, kas būtu jāņem vērā koplīguma izmaiņu kontekstā, ir tā noteikumu iespējamā ietekme uz darba samaksu budžetu. Ministrs arī aicināja izvērtēt, vai izmaiņas darba koplīgumā nebūtu veicamas vienlaikus ar jaunās uzņēmuma padomes ievēlēšanu - tā būtu tieša padomes atbildība un pienākums.


Savukārt attiecībā uz darba samaksas jautājumu A.Ašeradens bija vienisprātis ar iepriekš Finanšu ministrijas vadības pausto viedokli - vidējā darba alga uzņēmumā ir augstāka nekā vidēji valstī. Tāpat ministrs to vedināja sasaistīt ar elektroenerģijas cenām, jo daudzi uzņēmēji norāda uz dārgajām elektrības izmaksām, kas tādējādi iespaido arī galaproduktu cenas tirdzniecībā un uzņēmēju apņemšanos savas ražotnes pārvietot uz valstīm ar finansiāli pieejamākām izejvielām.


Tikšanās noslēgumā LAB "Enerģija" vērsa ministra uzmanību uz vairākkārtējiem augstajiem novērtējumiem, ko ieguvis "Latvenergo" - "Iekārojamākais darba devējs", "Latvijas vērtīgākais uzņēmums", "Latvijas ilgtspējas indeksa augstākais novērtējums" un citām. Piekrītot, ka tas ir visa uzņēmuma, tostarp tieši darbinieku, kopīgais nopelns, A.Ašeradens un arodbiedrības pārstāvji norādīja, ka nepieciešams pārdomāt iespēju, kā darbiniekiem pateikties par ieguldījumu šo augsto atzinību sasniegšanā.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv