Tikšanās ar J.Spiridonovu

2016.gada 10.maijā "Augstsprieguma tīkla arodorganizācijas" priekšsēdētājs Aivis Dišlers kopā ar LAB "Enerģija" valdes locekļiem tikās ar finanšu ministres D.Reiznieces-Ozolas padomnieku stratēģijas jautājumos Juriju Spiridonovu.
Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar AS "Augstsprieguma tīkls" turpmāko darbību.Atbildot uz LAB "Enerģija" pārstāvju jautājumu par AST padomes izveidošanas nepieciešamību, J.Spiridonovs informēja, ka tuvāko 2-3 nedēļu laikā plānots izsludināt atklātu konkursu uz padomes locekļu amatiem. Pašreiz iecerēts, ka padomi veidos trīs cilvēki, bet, iespējams, to skaitu varētu arī palielināt līdz četriem. Attiecībā uz AST padotību izmaiņas netiek paredzētas - uzņēmuma darbību arī turpmāk pārraudzīs Finanšu ministrija, kaut gan racionālāk to būtu veikt Ekonomikas ministrijai, kuras kompetencē ir elektroenerģijas ražotāja un tirgotāja "Latvenergo" uzraudzība.

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī aktīvu pārņemšana no "Latvenergo". LAB "Enerģija" šo jautājumu ierosināja risināt īpaši izveidotas darba grupas ietvaros, kurā viena no pusēm būtu arī arodbiedrība. Finanšu ministrijas pārstāvis norādīja, ka tas ir uzņēmuma valdes uzdevums un atbildība - izvērtēt un sagatavot priekšlikumus efektīvai aktīvu pārņemšanai, vienlaikus uzsverot, ka ministrija neatbalsta "vienkāršu aktīvu nopirkšanu".

Pārrunājot darba algu samaksas jautājumu AST, J.Spiridonovs norādīja, ka uzņēmuma darbinieku algas salīdzinoši ir augstākas nekā vidēji valstī, tomēr atalgojuma jautājums ir "Augstsprieguma tīkla" valdes kompetencē. Viņš atzinīgi novērtēja arodbiedrības pārstāvju iniciatīvu izveidot uzņēmumā darba samaksas sistēmu, kurā skaidri tiktu norādīta konkrētās amata grupas mēnešalgas augstākā un zemākā robeža, un pauda apņēmību uzņēmuma vadībai uzlikt par pienākumu tādu sistēmu izveidot un ieviest.

Savukārt attiecībā par vairākiem ar koplīgumu saistītiem jautājumiem finanšu ministres padomnieks solīja atbildēt rakstiski tuvākajā laikā.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv