Vēsture

LAB „Enerģija” pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta 40.-tajos gados, kad tika izveidota Elektorstaciju un elektrotehniskās rūpniecības strādnieku arodbiedrība. Tā bija pakļauta Latvijas republikāniskās arodbiedrības padomei un Vissavienības nozares arodbiedrības Centrālajai komitejai. Ar šādu nosaukumu arodbiedrība darbojās līdz 1990.gadam. 

Sākoties atmodas periodam, 1990.gada 18.maijā notika 1.kongress, kurā tika nodibināta neatkarīga Latvijas arodbiedrība „Enerģija”. Par tās priekšsēdētāju kļuva Jānis Garaissils. Viņš bija arodbiedrības priekšsēdētājs līdz 2005.gadam, pēc tam arodbiedrību vadīja Jevgenija Stalidzāne. Tagad arodbiedrības priekšsēdētājs ir Aivars Āboliņš. Par priekšsēdētāja vietniekiem „Enerģijā” ir strādājuši Ņina Prokofjeva, Juris Radzevičs, Jevgenija Stalidzāne un Aivars Āboliņš. Juris Radzevičs strādāja „Enerģijā” līdz 1998.gadam, kad viņu ievēlēja par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju.
 
Ja arodbiedrības dibināšanas laikā tajā bija apvienojušies 36`000 arodbiedrības biedru, tad pašlaik ir ap 3600 biedru.
Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv