Valdes sēdē 31.07.2014.

LAB „Enerģija” valdes sēde 31.07.2014.

Valdes sēdē tiks analizēts jautājums par Darba koplīguma 6.2.punkta izpildi. Pēc sarunām ar AS „Sadales tīkls” valdi ierosinājām, lai 2015.gada budžetā būtu paredzēti papildus līdzekļi darba samaksai par cita darbinieka funkciju pildīšanu.

Analizēsim situāciju, kāda veidosies kapitālieguldījuma funkcijas atalgojuma izlīdzināšanā. Īpaša uzmanība jāpievērš vecāko meistaru amata slēgšanai un viņu turpmākajiem darba samaksas noteikumiem.

LAB „Enerģija” priekšsēdētāja J.Stalidzāne un LET arodorganizācijas priekšsēdētājs A.Dišlers tikās ar LET valdes priekšsēdētāju G.Stafecki un AST valdes priekšsēdētāju V.Boku. Iepazīstināsim valdi ar sarunu rezultātiem un lemsim par mūsu tālāko rīcību, ja gadījumā norunas netiks pildītas.

Pludmales volejbola otrajā posmā Žagarkalnā, ko sponsorēja un organizēja Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozares arodbiedrība, startēja 2 komandas no LET un ieguva 2., 7.vietu.

Valde lems par pārstāvju deleģēšanu veselības apdrošināšanas komisijā, lai sagatavotu pieteikumu apdrošināšanas firmām par darbinieku apdrošināšanu. Mēs jau 2014.g. 2.jūnijā atkārtoti esam vērsušies pie AS „Latvenergo” valdes priekšsēdētāja Ā.Žīgura, lai nākošajā veselības apdrošināšanas periodā iekļautu veselības un rehabilitācijas stiprināšanu, izmantojot sporta nodarbības. Ir nepieciešami arī papildinājumi darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos.

Analizēsim LAB „Enerģija” budžeta izpildi un valdes, padomes sēdēs pieņemto lēmumu izpildi.

Analizēsim un pieņemsim lēmumus par Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcijas Kontaktu centra darbinieku iesniegumu par darba samaksu.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv