Valde

Valdes priekšsēdētājs - Aivars Āboliņš

Valdes locekļi:

Inta Sīpola - LAB "Enerģija" priekšsēdētāja vietniece

Aivis Dišlers - AS "Augstsprieguma tīkls" arodorganizācijas priekššēdētājs

Lilita Didrihsone - "Latvenergo" arodorganizācijas "Centrs" priekšsēdētāja

Mihails Zamišļajevs - Arodorganizācijas "Termoelektrocentrāles" priekšsēdētājs

Alla Kronberga - AS "Rīgas siltums" arodorganizācijas priekšsēdētāja

Ainārs Silickis - "Latvenergo" Ziemeļaustrumu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājs

Santa Ezertēva - "Latvenergo" Centrālā reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja

 

 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv