Ziemeļaustrumu reģions

Arodorganizāciju vada 2015.gada konferencē ievēlēta arodkomiteja šādā sastāvā: arodorganizācijas priekšsēdētājs Ainārs Silickis; arodkomitejas locekļi: Bruno Bērziņš, Andis Ločmelis, Sergejs Ņikitins, Andris Šmits, Dzintra Vasiļjeva, Vita Preisa (priekšsēdētāja vietniece), Jānis Vaniņš. Revizijas komisijas locekļi: Līga Kozlovska, Edgars Birkāns. Grāmatvede - Madara Kreile. Arodkomitejas pilnvaru termiņš līdz 2020.gada 29.oktobrim.

Kongress apstiprināja arī arodorganizācijas Padomi no visu arodgrupu pilnvarotiem pārstāvjiem.
 

Uzskatot, ka arodbiedrības galvenais uzdevums ir savu biedru tiesiskā aizsardzība, arodkomiteja iespēju robežās konsultē savus biedrus un dod padomus darba tiesību jautājumos, kā arī sniedz materiālu palīdzību un sveic nozīmīgās dzīves jubilejās. Katru gadu uz Ziemassvētkiem katram arodorganizācijas biedram pasniedz nelielu dāvanu-suvenīru.

Arodkomiteja palīdz arī kultūras un sporta pasākumu organizēšanā, seko Darba koplīgumā panākto vienošanos ievērošanai. 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv