Ziemeļu reģions

“Ziemeļu reģiona Arodorganizācija” apvieno ap 220 Ziemeļu reģionā strādājošos AS Latvenergo un AS Sadales tīkls biedrus .

Arodkomiteja no 2015. gada oktobra konferences  darbojas šādā sastāvā :
    

Jānis Apsītis – priekšsēdētājs- Sociālie un vispārīgie jautājumi

Einārs Bedrītis – priekšsēdētāja vietnieks- kultūra, sports

Vaira Šļaukstiņa – grāmatvede-kasiere

Sandra Pakalne – sekretāre-kultūras darbs

Dzintars Fabiāns – darba aizsardzība, darba strīdi

 

2015. gada septembrī  ievēlētās Uzticības personas – Dzintars Fabiāns,  Jevgēņijs Gendrjuks un Arnis Rozenbergs.

 
Agrākajos tīkla rajonos un dienestos darbojas arodgrupu organizatori, aptverot visus dotajā teritorijā esošos struktūru arodbiedrības biedrus.
  
Arodkomitejas galvenās aktivitātes :
 
 1. Līdzdalība LAB Enerģija būtisku lēmumu sagatavošanā.
 2. Finansiāls un organizatorisks atbalsts ST Sporta un gada pasākumiem.
 3. Finansiāls atbalsts Līgo un Ziemassvētku pasākumiem arodgrupās.
 4. Finansiāls atbalsts ZET pensionāru – darba veterānu pasākumiem ( ekskursija vai kultūras pasākums).
 5. Sveicam arodbiedrības biedrus dzīves lielajās jubilejās ( 30, 40, 50, 60 un 70 gadi )
 6. Sveicam savus biedrus un viņu bērnus sakarā ar mācību iestāžu beigšanu.
 7. Sveicam biedrus, izbeidzot darba attiecības Latvenergo.
 8. Ar dāvanu atceramies savus biedrus Ziemassvētkos un Sieviešu dienā.
 9. Sniedzam palīdzību dzīves priecīgās un skumjās situācijās (kāzas, bērnu piedzimšana, tuvu cilvēku bēres u.c.).
 10. Sniedzam materiālu palīdzību veselības problēmu risināšanā (gadījumos, kad to nesedz Polise vai neparedz Koplīgums).
 11. Atpūtas izbraukumu organizēšana komitejā un arodgrupās.
Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv